Ansatte

Daglig Leder Anita Brækkan Remme


Snekkerbua
Attføringsansvarlig Asbjørn Johansen

Arb.leder Bengt R. Eriksen


Strikkestua

Arb.leder Lotta Hansson

Attføringsveileder Hege Furuseth


Brenselavd.


Butikk