Ansatte

Daglig Leder Anita Brækkan Remme


Snekkerbua
Attføringsansvarlig Asbjørn Johansen

Arb.leder Leif Johnny Josefsen

Bengt R Eriksen


Strikkestua

Arb.leder Lotta Hansson

Attføringsveileder Roger Sund


Brenselavd.


Butikk

Butikkansvarlig Lotta Hansson